Головний спеціаліст віддлу державного екологічного нагляду, контролю атмосферного повітря, державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища – Головно, Волынская Область – Нова державна служба України (НАДС)

- Advertisement -оборудование для салонов косметологииоборудование для салонов косметологии


Job title: Головний спеціаліст віддлу державного екологічного нагляду, контролю атмосферного повітря, державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища

Company: Нова державна служба України (НАДС)

Job description: Повна назва посади: головний спеціаліст віддлу державного екологічного нагляду контролю атмосферного повітря – державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області

Структурний підрозділ:

 • Державна екологічна інспекція у Закарпатській області
 • Відділ державного екологічного нагляду контролю атмосферного повітря

Кваліфікаційні вимоги:

Освіта: вища освіта ступеня не нижче бакалавра, молодшого бакалавра;

Досвід роботи: не потребує;

Володіння державною мовою:вільне володіння державною мовою;

Обов’язки:

 • здійснює державний нагляд контроль за додержанням територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами – нерезидентами вимог законодавства з питань охорони атмосферного повітря;
 • проводить перевірки у тому числі документальні;
 • складає акти за результатами здійснення державного нагляду контролю за додержанням вимог законодавства з питань, що належать до його компетенції;
 • надає обов’язкові до виконання приписи щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства та здійснює контроль за їх виконанням;
 • складає протоколи про адміністративні правопорушення та розглядає справи про адміністративні правопорушення;
 • накладає адміністративні стягнення у випадках, передбачених законом;
 • проводить розрахунок розміру шкоди, збитків і втрат, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства з питань, що належать до компетенції Відділу;
 • вносить до Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду контролю відомості про юридичних та фізичних осіб – підприємців у строки та в обсягах, визначених чинним законодавством України;
 • подає начальнику Відділу пропозиції щодо:
 • зупинення дії чи анулювання в установленому законодавством порядку дозволів, лімітів, та квот на спеціальне використання природних ресурсів, викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів, поводження з небезпечними хімічними речовинами;
 • обмеження чи зупинення діяльності підприємств і об’єктів незалежно від їх підпорядкування та форми власності, якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Умови оплати праці:

 • посадовий оклад – 5500 грн.;
 • надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;
 • надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» із змінами

Термін подачі заявок – 23 квітня 2021

Контакти:

Волос Олександра Петрівна,

Expected salary:

Location: Головно, Волынская Область

Job date: Sat, 17 Apr 2021 22:50:14 GMT

Apply for the job now!

лазерная шлифовка лицалазерная шлифовка лица

Видео

- Advertisement -купить косметологический комбайнкупить косметологический комбайн

Related Videos

- Advertisement -аппарат микродермабразииаппарат микродермабразии