Головний спеціаліст відділу державного екологічного нагляду водних ресурсів, державний інспектор з охорони навколишнього середовища – Головно, Волынская Область – Нова державна служба України (НАДС)

- Advertisement -оборудование для салонов косметологииоборудование для салонов косметологии


Job title: Головний спеціаліст відділу державного екологічного нагляду водних ресурсів, державний інспектор з охорони навколишнього середовища

Company: Нова державна служба України (НАДС)

Job description: Повна назва посади: головний спеціаліст віддлу державного екологічного нагляду (контролю) водних ресурсів – державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області

Структурний підрозділ:

  • Державна екологічна інспекція у Закарпатській області
  • Відділ державного екологічного нагляду (контролю) водних ресурсів

Кваліфікаційні вимоги:

Освіта:вища освіта ступеня не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

Досвід роботи: не потребує

Володіння державною мовою:вільне володіння державною мовою

Обов’язки:

-здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами – нерезидентами вимог законодавства про охорону, раціональне використання та відтворення водних ресурсів;

– проводить перевірки (у тому числі документальні);

– складає акти за результатами здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства з питань, що належать до його компетенції;

– надає обов’язкові до виконання приписи щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства та здійснює контроль за їх виконанням;

– складає протоколи про адміністративні правопорушення та розглядає справи про адміністративні правопорушення;

– накладає адміністративні стягнення у випадках, передбачених законом;

– проводить розрахунок розміру шкоди, збитків і втрат, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства з питань, що належать до компетенції Відділу;

– вносить до Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) відомості про юридичних та фізичних осіб – підприємців у строки та в обсягах, визначених чинним законодавством України;

– подає начальнику Відділу пропозиції щодо:

зупинення дії чи анулювання в установленому законодавством порядку дозволів, лімітів, та квот на спеціальне використання природних ресурсів, викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів, поводження з небезпечними хімічними речовинами;

обмеження чи зупинення діяльності підприємств і об’єктів незалежно від їх підпорядкування та форми власності, якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Умови оплати праці:

посадовий оклад – 5500 грн.;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (із змінами)

Термін подачі заявок – 8 квітня 2021

Контакти:

Волос Олександра Петрівна,

Expected salary:

Location: Головно, Волынская Область

Job date: Fri, 02 Apr 2021 22:04:02 GMT

Apply for the job now!

лазерная шлифовка лицалазерная шлифовка лица

Видео

- Advertisement -купить косметологический комбайнкупить косметологический комбайн

Related Videos

- Advertisement -аппарат микродермабразииаппарат микродермабразии